МАРКЕЛ - С ЕООД МАРКЕЛ - С ЕООД

Данък дивидентПредприятието е длъжно да подава декларация за удържания и платен окончателен данък на тримесечна база. Декларацията се подава до края на месеца, следващ съответното тримесечие, в което данъкът е платен. Когато платецът не е задължен да удържа и внася данъка, декларацията се подава от получателят на дохода до 15 число на месеца следващ тримесечието на придобиване на дохода.


Това изискване от ЗДДФЛ отнася ли се за изплатените дивиденти и преведен данък за български граждани?Отговори

 • Здравейте,

  Не, тези изисквания не се прилагат за дивиденти, платени на български ФЛ. За тях се попълва информация в справката за изплатените доходи по чл. 73 от ЗДДФЛ.

  Поздрави,
  Пламен Донев
 • Не съм специалист счетоводител.
  Интересува ме как може да се избегне плащането на данък дивидент при ЕООД?
  Тоест ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ли е ПО ЗАКОН да се начисляват дивиденти /което ще рече плащане на допълнителни 5% данък/ при ЕДНОЛИЧЕН собственик?
  Ако да- това ежегодно ли трябва да става? Има ли краен срок, глоби, лихви?
  Благодаря.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->