Di So Di So студент

Срок за подаване на болничен в НОИАко болничния е получен на 23 май 2012, до кога е срока му за представяне в НОИ?Отговори

  • Здравейте,

    Срока за подаване на болничните в ТП на НОИ за всеки календарен месец не по-късно от два работни дни след деня на изплащане на дължимите възнаграждения или част от тях, а когато възнагражденията са начислени, но не са изплатени или не са начислени - не по-късно от два работни дни след последния ден на месеца, следващ месеца, през който е положен трудът.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->