Екатерина Додова Екатерина Додова Потребител

Начисляване на ДДС за услуги между свързани фирми в ЕСЗдравейте, имам следния казус:

Швейцарски холдинг има няколко дъщерни фирми в България, Холандия, Швейцария. Те са свързани лица помежду си. Холандската фирма е извършила няколко вида разходи като ги префактурира на българската фирма. Фактурира ги с нето стойност, т.е. без ДДС.

Разходите са следните:

1. Фактура за маркетинг и брошури на 12 000 евро за периода април-май. От своя страна българската фирма трябва да префактурира 2 000 евро на холанска фирма подобна на българската и 2 000 евро на щвейцарската фирма. Т.е реално само 8 000 евро са раходи за България. Тази фактура за 12 000 издадена към Б-я не е начислено ДДС. нето.

2. Администартивни, оперативни и правни разходи за 7 000 евро. Това са разходи за наем на офис в България, разходи за депозит и разходи направени за регистрацията на българското дружество (регистрацията е на 09.03.2012). Според мен тези разходи не бива да се опоменават, че са за периода преди регистрацията, тъй като за данъчни цели няма да се признаят (еднократни разходи, няма договор за това).Отново е издадена фактура за 7 000 евро на бълг. дружество без ДДС нето. Няма никакви документи доказващи, че това е услуга.Холанците искат само да ги разделят на 2 фактури, че се едно това са разходи отделно за април и отделно за май, като за депозита искат да пуснат отделна фактура. Това са си разходи за България, но префактурирани.

3. Холанската фирма е направила разходи като са префактурирани лицензии за софтуер, лаптопи, бюра и тр.разходи за бюрата тел. апарати.


Та въпросите ми са следните: ако това са сделки между свързани лица и просто холандската фирма е префактурирала тези разходи не би следвало българското дружество да го включва в дневниците по ДДС за покупки и продажби, да не начилява ВОП и Виес декларация, тъй като не е предмет на този закон и не е сделка. Така аз го тълкувам.

Но пък холандската фирма е издала за всички разходи фактура без ДДС. От своя страна българското дружество смята, че те не са крайни получатели и не би следвало и те да начисляват ДДС. Само за разходите за лицензии, компютри и софтуер.

Ако е сделка за услуга по ЗДДС трябва ли да се начислява ДДС с ВОП и на какво основание? Как трябва да бъдат документирани доставките. За компютрите няма и товарителница. Носели са ги от Холанддя на ръка лаптопите. Само има транспорт за бюрата. Те как да се третират? Ако бълг. дружество трябва да префактурира и това е услуга, как да го декларира с Виес за Холандия по чл. 21, ал.2 и износ(Щвецария) по чл.21, ал.5?

Как да се докажат този вид услуги? Поне така както е написано прилича на услуги. Всичко това е между три свързани фирми в един Холдинг. В случая холдинга няма отношение по това.

Ще Ви бъда признателна, ако успеете да ми отговорите в най-кратък срок.Отговори

  • Здравейте,

    ЗДДС не борави с термина "префактуриране". Приема се, че когато едно лице действа от свое име макар и за чужда сметка, какъвто е случаят с т.нар. префактуриране, то е от една страна получател на получените стоки или услуги, а от друга - доставчик при префактурирането им. На практика това означава, че за Вас ще бъде приложим режимът на самоначисляване в случаите на ВОП на стоки и получени услуги с място на изпълнение на територията на България.

    За подробно обсъждане на цялата конкретика по казуса препоръчвам да се свържете дириктно с нас.

    Поздрави,
    Пламен Донев
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->