dim petrova dim petrova Потребител

Санкции поради грешка в ГДД



Имам следния проблем - в Годишната данъчна декларация на ред Общо приходи съм попълнила общото кредитно салдо на гр.70,71,72,, а не общо проходи от опр. реално няма разлика в годишния резултатът, но...

Моля за съдействие, какви могат да са санкциите от НАП, защото сега сме в ревизия?



Отговори

  • Здравейте,

    Доколкото разбирам, счетоводната печалба, която сте декларирали в ГДД е коректна. Просто сте направили едно нетиране на част от отчетените разходи (себестойност на продажбите). Ако това е така, то не сте допуснали нарушение, което да промени сумата на дължимия данък. Съответно, не подлежите на санкция.

    Поздрави,
    Пламен Донев
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->