Veselina Dimitrova Veselina Dimitrova Потребител

Процедура по смяна на седалище на ФирмаПривет,

Какви мерки се предприемат и какви документи са необходими за смяна на седалището на фирма? Къде се подават и може ли да стане по електронен път с електронен подпис?

Много благодаря!Отговори

  • Здравейте,
    седалището на дружество с ограничена отговорност се променя с решение на Общото събрание на съдружниците, съответно с решение на едноличния собственик на капитала (за ЕООД).
    Необходимите документи, които трябва да приложите към заявлението, са описани в чл. 21 от Наредба № 1 от 14.02.2007 Г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регситър.
    Заявлението се подава до Търговския регистър към Агенцията по вписванията. Заявлението може да бъде подадено и по електронен път с електронен подпис чрез сайта www.brra.bg.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->