Н. Г. Н. Г. Потребител

Счетоводна и данъчна амортизацияКак се отчита счетоводно ефектът от разликата между счетоводната и данъчната амортизация?Отговори

  • Здравейте,

    Отчита се актив или пасив по отсрочени данъци. Технически има два подхода, по които може да се изчисли този отсрочен данъчен ефект. На база преобразуванията в ГДД или на база сравнението между общата балансова стойност на активите и общата им данъчна стойност в ДАПл към 31.12. на съответната година.

    Ако балансовата стойност е по-висока от данъчната, се признава пасив по отсрочени данъци. В обратния случай се признава актив по отсрочени данъци.

    Поздрави,
    Пламен Донев
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->