Ивайло Митков Ивайло Митков Потребител

Доход от прехвърляне на предприятието на едноличния търговец със заличаванеКак да определим стойността на собствения капитал, който формира облагаемия доход на физическо лице при продажба на предприятие на едноличен търговец със заличаване?

Давам примерна фактическа обстановка.

Баланс на ЕТ със следните параметри:
Актив:
ДМА - 197 х.лв.
Вземания - 18 х.лв.
Парични средства - 1 х.лв.
Обща сума на актива - 216 х.лв.

Пасив:
Раздел А - Собствен капитал - (115) х.лв.
Задължения към фин.предприятия - 293 х.лв.
Задължения към доставчици - 1 х.лв.
Други задължения - 37 х.лв.
Обща сума на пасива - 216 х.лв.

В случай, че Пасива е по-голям от актива, следва ли че Стойността на Собствения капитал е отицателна величина и не следва да се включва при определянето на облагаемия доход от прехвърлянето на предприятието на ЕТ със заличаване.

Какво декларираме в приложение 2 /доходи от стопанска дейност като ЕТ/?

Как да процедираме при така зададената фактическа обстановка при попълване на приложение 5 от декларацията по чл.50 от ЗОДФЛ?

Предварително благодаря за компетентното Ви мнение.Отговори

 • Здравейте,

  Както се вижда фирмата е декапитализирана. Нямате облагаем доход от продажбата на ЕТ. Съответно не дължите ДОД и нямата задължение да декларирате тази продажба (няма доход) в Приложение 5. В Приложение 3 ще си декларирате резултата от стопанската дейност като ЕТ до момента, в който сте го прехвърлили.

  Поздрави,
  Пламен Донев
 • И веднага бързам да се поправя, тъй като с натискането на бутона осъзнах, че съм разбрал въпроса наопаки.

  Вие всъщност имате облагаем доход, тъй като цената, по-която продавате ЕТ, дори и да е само 1 лв., пак е по-висока от сумата на СК, който е отрицателна величина. Сумата на облагаемия доход, който трябва да декларирате в Приложение 5, в случая ще е равна на сбора от продажната цена и собствения капитал. Просто минус и минус прави плюс.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->