Мира Димитрова Мира Димитрова Потребител

Международен транспорт в ЕСФирма с постоянен адрес в България, извършва транспортни услуги между България и страни в ЕС и между две страни в ЕС. Интересува ме в кои случаи се прави самоначисляване на ДДС с Протокол по чл.117 от ЗДДС.

Закупени са укрепващи материали/ подложки и ъгли/ във връзка с транспортиране на превозвания товар, канцеларски материали.

Взето е под наем ремарке за повече от 30 дни.от Австрия. Австрийската фирма ни е направила е застраховка - Кредитно неизпълнение.

Използван е фирибот от Румъния до България.

Получили сме фактури за митническо оформяне на документи / спедеция / от Словения и Унгария.

Според мен трябва да се съставят Протоколи по чл.117 от ЗДДС и да се включват в Дневниците за покупки и продажби, тъй като фирмата има постоянен адрес в Бг..

Имам издадена фактура за автомивка с невалиден VAT№ във Франция.Трябва ли да съставям Протокол?Отговори

  • Съгласен съм че трябва да се самоначисли ДДС, тъй като доставките са с място на изпълнение в България. Вероятно само за укрепващите и канцеларските материали са Ви начислили чуждестранно ДДС, понеже доставчиците трудно доказват ВОД в такива случаи. Ако е така, не е нужно втори път да самоначислявате в България, но имате право да възстановите начисления Ви в чужбина данък. За автомивката също препоръчвам да самоначислите ДДС.

    Поздрави,
    Пламен Донев
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->