Ивалина Митева Ивалина Митева Потребител

Покупка на поземлен имот със сградаПрез 2011 год. е закупен поземлен имот, заедно 3 бр.стопански сгради, на обща стойност 10000 лв. В нотариалния акт няма определени цени на отделните имоти. Заведен е един актив (сграда) с наименование "Производствен цех" и е амортизиран с 4% год.амортизационна норма. През 2012 год. е открита счетоводната грешка при подаването на декларация за придобития имот (подадена е със закъснение от една година) т.е. вижда се, че имота не е един, а са 4 отделни имота. От общината настояха да се даде стойност на всеки един имот, описан в нотариалния акт по преценка на управителя / счетоводството. В тази връзка възникват следните въпроси:

1. Как да се раздели общата цена по нотариалния акт между земя, сграда 1, сграда 2 и сграда 3?

2. Какви счетоводни операции следва да се вземат, за да се коригират стойностите на активите и към коя дата?

3. Как да се коригират начислените през 2011 год. амортизации, припадащи се на производствния терен?

4. Как ще трябва да се преобразува финансовия резултат за данъчни цели по реда на ЗКПО за 2012 год.?Отговори

 • 1. Няма законово правило как да се направи такова разделяне на цената. Може да е на базата на оценка на оценител, а може и на някаква пропорционална база. Въпросът е да е разумно и аргументирано.

  2. Вие нямате промяна в общата стойност на активите, а ги разделяте на индивидуална база. Единствената Ви промяна в баланса ще е прекласификацията на част от сумата на перото сгради като земя (Дт Земя / Кт Сграда). Ако е съществено ще трябва да прекласифицирате представянето за предходната година. Датата на осчетоводяване е от текущата година.

  3. Едва ли е съществена сумата, така че може да не правите ретроспективно коригиране на грешката. На практика това означава, че ще имате малко по-малки разходи за амортизация през текущата година.

  4. В ГДД вече ще имате корекция на грешка от предходна година (дори и за счетоводни цели да е несъществена)

  Поздрави,
  Пламен Донев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗКПО

-->