Ива Захариева Ива Захариева Потребител

Префактуриране на разходи за ползване на офисФирма наема офис, собственост на физическо лице. Фактурите за ток и вода са по партида на физическото лице. Плащат се от фирмата, през фирмената банкова сметка. Според писмо на НАП изх.No 53-00-711/28.10.2010 г. "По отношение на документирането на възникналите отношения между физическото лице – наемодател и предприятието – наемател и, за да бъде данъчно признат разход, стойността на употребените консумативни разходи от наемателите, трябва да се документира с първичен счетоводен документ (без значение наименованието му), издаден от физическото лице, по реда на чл. 7, ал. 1 и ал. 4 от Закона за счетоводство", както и "При наличието на договор и първичен документ за разхода са налице основанията за отчитане на разходите за консумативите по използване на наетото помещение като разходи за външни услуги." Въпросът ми е кой документ, на фирмата-доставчик или на наемодателят, трябва да се осчетоводява и да се включват ли в Дневника за покупки?Отговори

  • Здравейте,

    Данъчен кредит не можете да ползвате, тъй като не сте получател по фактурата от ютилити компаниите. От тази гледна точка няма какво да включвате в Дневника за покупки.

    Осчетоводявате документа, издаден от наемодателя, тъй като това (според НАП) Ви е документа основание за данъчно признаване на разходите.

    Поздрави,
    Пламен Донев
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->