Станислава Цачева Станислава Цачева Зп счетоводител

Счетоводство на земеделски производител, регистриран по ДДСЗемеделски производител регистриран по ЗДДС - какво счетоводство води и каква годишна декларация подава?Отговори

 • Въпросът ви не е пълен.
  Каква е фирмата / ЕТ, ЕООД и т.т/ ? От там произтича задълженията по чл. 50 ЗДДФЛ или чл. 92 ЗКПО.

  Когато фирмата е регистрирана по ЗДДС се прилага двустранно счетоводство.

  Успех!
 • Здравейте,


  От така зададен въпроса не е ясно земеделския производител дали има фирма или не.Ако предположим, че земеделския производител е само регистриран по ДДС както сте описали, то той подава ГДД по чл.50 от Закон за данъците върху физическите лица.Същото важи и ако земеделския производител има фирма и тя е ЕТ. Ако земеделския производител има фирма и тя не е ЕТ а ЕООД, ООД и т.н то подава декларация по чл.92 от Закона за корпоративното подоходно облагане.

  Според чл. 12 на Закона за счетоводството - Формата на счетоводството се утвърждава от ръководителя на предприятието. Тя следва да осигурява синхронизирано осъществяване на хронологичното и систематичното (аналитично и синтетично) счетоводно отчитане.


  Поздрави,
  Адриян Велчев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->