Емил Попов Емил Попов Kreston BulMar управляващ съдружник, директор корпоративни финанси и основател на компанията

3.1.2. Invoice

Публикувано на: 17.11.2010

№ 12345

INVOICE

date: 01.01.2001

CUSTOMER

SUPPLIER

ALFA Ltd.

DELTA-ATHENS Ltd.

VAT  №: BG111222333

VAT  №: EL777888999

100 Alabin Str., Sofia 1000, Bulgaria

100 Luis Str., Athens 2000, Greece

description

measure

quantity

Unit Price (€)

Total (€)

1

2

3

Terms of Delivery:

CIP Sofia

TOTAL:

Country of Origin:

Greece 

Tariff Code:

12345678


1.  ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 

                Invoice е първичен счетоводен документ, с който български доставчик (продавач) документира продажба на суровини, материали, стоки, продукти, активи или услуги към получател (купувач/клиент), който е в чужбина – в т.ч. страна членка на Европейски Съюз или трета страна.

                В тези случаи Invoice никога не се издава като самостоятелен документ, Invoice винаги дублира Фактура, издадена съгласно всички правила за издаване на Фактура. (Всъщност Invoice представлява Фактура, предназначена за задграничен получател на стока/услуга, съставена на английски или друг език, за да може получателя да разбере стопанската операция, описана в нея. Издаването на Invoice не е изискване на българското законодателство и се прави единствено от практически съображения за по-лесното разбиране на доставката от митничари и крайни получатели.)

                Invoice се използва и за Фактури, получени от български получатели от задгранични доставчици, които при осчетоводяването си се съпровождат от Митническа Декларация, ако това представлява внос на стоки от трета страна или Протокол за ВОП, ако доставчика е от страна членка на Европейския Съюз. В случаите, когато с Invoice е получена стока или услуга от трета страна, за която не е оформен внос с Митническа Декларация, тогава към Invoice трябва да има и легализиран превод.


2.  РЕКВИЗИТИ

                • За Invoice няма предвидени задължителни реквизити. Invoice трябва минимум да съдържа номер (който може и да е различен от номера на дублираната Фактура – тоест да има отделна номерация за Invoice), дата, индивидуализация на доставчика и получателя (име, регистрационен и/или ДДС номер, адрес), описание на стоката ( в т.ч. наименование, мярка, количество, ед. цена и сума), обща сума на Invoice, условия на доставка и срокове на плащане.

                • Invoice, който идва от доставчик от страна членка на Европейския Съюз, може да има номер, който да не е десетразряден или да съдържа и символи, различни от арабски цифри.


3.  ПРЕДВАРИТЕЛЕН  ПРЕГЛЕД – правила, изключения, чести грешки/проблеми и техните решения

                Предварителният преглед е разгледан от гледна точка на счетоводно предприятие, което счетоводно обслужва различни клиенти.

                • Първото обстоятелство, което трябва да се установи в един Invoice е: от каква страна е доставчикът – от страна членка на Европейския Съюз или от трета страна. Ако доставчикът е от страна членка, осчетоводяването става по правилата за Вътре-Общностно Придобиване (ВОП), ако доставчикът е от трета страна, тогава се търси Митническа Декларация за внос (ако става дума за стоки) и се осчетоводява по правилата за внос.

                • Ако в получен Invoice е фактурирана услуга, трябва да се анализира ДДС третирането на тези услуги и дали не следва да се самоначисли ДДС. Отделно трябва да се анализира дали тези услуги (включително авторски и лицензионни възнаграждения) не подлежат на облагане с данък при източника. Най-накрая трябва да се съберат и допълнителните доказателства, които доказват, че услугата реално е доставена и при пазарни цени (ако доставката е между свързани лица).

                • При получаване на Invoice задължително трябва да се провери дали получател по него е нашият клиент или друго юридическо или физическо лице, защото често се случва при Invoice на клиент да попаднат фактури издадени към друго юридическо или физическо лице – например Invoice, издаден към свързано с клиента друго юридическо лице.

                • При нов доставчик или клиент от Европейския Съюз е препоръчително да се провери неговия VAT № в сайта на НАП, дали е регистриран за целите на ЗДДС в друга държава членка и дали няма да влезем в някаква специфична раз-поредба за начисляване на ДДС при получателя.

                • Ако се получи Invoice за доставка с дата от предходен месец, задължително трябва да се провери дали този Invoice вече не е осчетоводен в някой предходен месец.

                • При Invoice, издаден от българско към чуждестранно лице, трябва да се провери ДДС третирането на доставката. При доставка на стоки, ако получателят е от страна членка на ЕС, осчетоводяването става по правилата за Вътре-Общностна Доставка (ВОД), а в случаите, когато получателят е от трета страна, тогава се търси Митническа Деклара-ция за износ.

                • Трябва да се държи сметка, че ако българско лице е доставчик на услуга за получател от страна членка на ЕС или е получател на услуга от доставчик от страна членка на ЕС, това българско лице трябва да е регистрирано по ЗДДС и ако не е, да се регистрира преди да достави/получи услугата.


4.  ПРИНЦИП  НА  ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ/ОТЧИТАНЕ  И  ПРЕПОРЪКИ 

                • Тук са в сила всички принципи на осчетоводяване, които са валидни и за Фактура.

                • Когато наш клиент е издал Invoice, се осчетоводява Фактурата, която Invoice дублира, а не самият Invoice.Коментари

  • 02 Oct 2018 21:23
  • (Потребител)
  • 0
  Здравейте,
  Искам да попитам, при инвойс от трета страна, адреса по инвойса трябва ли задължително да отговаря на адреса по митническа декларация, тоест по регистрация на фирмата или може да е с друг адрес на който фирмата има офис или представителство в друг град.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->