Галина Димитрова Галина Димитрова Потребител

ДМА или не?Резервни части на стойност над 700 лв. могат ли да се начислят направо на разход или отиват в увеличение на актива и се амортизират? И ако е второто и актива е амортизиран наполовина какво точно се прави?Отговори

  • Здравейте,

    МСС 16 предвижда прилагането на покомпонентен подход за отчитане на ДМА. Това означава, че резервните части могат да се амортизират отделно от останалата част от актива (т.е. сроковете за амортизация не са обвързани). При подмяна на резервни части старата част се отписва (водещо до отчитане на разход в размер на балансовата неамортизирана стойност на старата част), а новата се включва в стойността на актива (но, както уточнихме, с отделна амортизация).

    Поздрави,
    Пламен Донев
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->