Емил Попов Емил Попов Kreston BulMar управляващ съдружник, директор корпоративни финанси и основател на компанията

3.2. Дебитно Известие

Публикувано на: 17.11.2010

№ 123 

Дебитно Известие към фактура №1234567890 от 01.01.2001

дата: 01.02.2001

ПОЛУЧАТЕЛ (купувач)

(продавач) ДОСТАВЧИК

АЛФА ООД

ДЕЛТА ООД

ЕИК: 111222333

ИН по ЗДДС: BG111222333

ЕИК:444555666

ИН по ЗДДС: BG444555666

адрес: София 1000, ул. Алабин 100

адрес: София 1000, бул. Витоша 100

основание за издаване на известието

мярка

колич.

ед. цена

общо

1


2


3


начин на плащане:


в брой

дата на доставка или плащане:

01.02.2001

сума:


срок за плащане:

10.02.2001

Х

с платежно нареждане

данъчна основа:с насрещно прихващане

място:

София

ДДС 20%:


основание за 0% ДДС:


сума  за плащане:1.  ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 

Дебитното Известие е първичен счетоводен документ, с който се увеличава данъчната основа на доставка, за която вече е издадена фактура.

Увеличението на данъчната основа може да се дължи на: неправилно изчислена данъчна основа при първоначалното фактуриране; при доставено по-голямо количество от първоначално фактурираното.


2.  РЕКВИЗИТИ

                • Дебитното Известие притежава всички задължителни и незадължителни реквизити като тези на Фактурата.

                • Дебитното Известие задължително съдържа и:

                     - номерa и датата на Фактурата, към която е издадено известието;

                     - основанието за неговото издаване (основанието за увеличаването на данъчната основа).


3.  ПРЕДВАРИТЕЛЕН  ПРЕГЛЕД – правила, изключения, чести грешки/проблеми и техните решения

Предварителния преглед е разгледан от гледна точка на счетоводно предприятие, което счетоводно обслужва различни клиенти.

                • Тук са валидни всички правила, изключения, грешки и решения, които са изброени и за Фактура.

                • Дебитно Известие не може да бъде осчетоводено, ако не е посочено за коя Фактура се отнася или ако липсва Фактурата, за която се отнася. В този случай се комуникира с клиента или издателя, за да се уточни за коя Фактура се отнася Дебитното Известие и/или да се получи самата Фактура, ако тя липсва.


4.  ПРИНЦИП  НА  ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ/ОТЧИТАНЕ  И  ПРЕПОРЪКИ 

                • Тук са валидни всички принципи на осчетоводяване/отчитане и препоръки, които са изброени и за Фактурата.

                • С осчетоводяването на Дебитно Известие само се увеличава данъчната основа (сума, а понякога и количество, и сума, в зависимост от доставката и основанието за увеличаване на данъчната основа) на вече осчетоводена Фактура. Осчетоводяването на Дебитно Известие става по същия начин, по който е осчетоводена Фактурата, към която е изда-дено.

                • Дебитните Известия се отразяват в Дневника за Продажби на издателя, в данъчния период, през който са издадени.

                • Получените Дебитни Известия се отразяват в Дневника за Покупки на получателя в данъчния период, през който са издадени или в следващите 12 данъчни (месечни) периода.Коментари

-->