Valia Koleva Valia Koleva Потребител

Неосчетоводени фактури от 2011г.Сега ми дават покупни фактури за стока от м.10.11,12,2011г. платени също 2011г. Искам да осчетоводя сега, за да мога да ползвам данъчния кредит по тях.

Въпросът ми е как да ги осчетоводя и трябва ли на края на годината да увелича финансовия резултат с тях?Отговори

 • Здравейте,

  Данъчен кредит по ЗДДС действително все още можете да ползвате.

  От счетоводна гледна точка имате допусната счетоводна грешка през 2011 г. Дали ще минавате по реда на корекцията й съгласно изискванията на МСС 8 / НСС 8 зависи от това дали сумата е съществена. Ако не е, можете за текущата 2012 г. да заприходите стоката или да я отпишете на разход, ако вече е продадена.

  Ако трябва да сме пунктуални, ЗКПО не прави разлика между съществени (фундаментални) и несъществени грешки. Това означава, че разходът така или иначе Ви е признат, но за годината, в която е продадена стоката. Ако това е 2011 г., в ГДД ще трябва да направите преобразувания, така че да се измести признаването на разхода от 2012 г. (ако тогава е осчетоводен) към 2011 г. В крайна сметка нищо не губите.

  Поздрави,
  Пламен Донев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗС

-->