Даниела Мушева Даниела Мушева счетоводител

Практическо осчетоводяване на ревизионен актИздаден ни е ревизионен акт със следните числа:

Непризнат ДДС - 5000 лв
Доначислен корпоративен данък - 2500 лв
Лихви по ДДС и корпоративен данък - 1000 лв

Ревизионният акт ще се обжалва изцяло.

Как трябва да се осчетоводи това задължение? Доколкото разбрах от всичко, което прочетох по темата трябва да се начислят провизии - дебит Разходи за провизии / Кредит Провизии (разчетна сметка). Разходите не се признават в годината на отчитане. Трябва ли да се формира данъчна временна разлика?Отговори

 • Здравейте,

  Считам, че ако на базата на обективна оценка прецените, че е по-вероятно да загубите обжалванията, следва да признаете задълженията за данъци.

  По отношение на отчитането на разходите, ДДС-то и лихвите можете да отчетете като разходи за дейността (вкл. чрез сметката за разходи за провизии). От гледна точка на преобразувания в ГДД по ЗКПО има различни хипотези. Ако фактурите, по които не са Ви признали данъчен кредит, са Ви отказани и като данъчен разход по ЗКПО, то тогава имате постоянна данъчна разлика. С други думи посочвате разхода за ДДС в увеличение, без да чакате обратно проявление. Ако ли не е такъв случая, то ДДС разходът си е признат (тук бих препоръчал да го отчетете като друг разход, а не като разход за провизия). Разходите за лихви са винаги постоянна разлика.

  Корпоративният данък обаче следва да се отчете като разход за КД (вероятно при Вас директно се дебитира с-ка 123, каквато е практиката в болшинството фирми). Това означава че няма какво повече да преобразувате в ГДД, тъй като сумата и без друго не е намалила счетоводната печалба преди данъци, която е обект на преобразуване.

  Поздрави,
  Пламен Донев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->