Светлзоар  Стефанов Светлзоар Стефанов Потребител

Необлагаеми доставки по ЗДДС на доставчиците на обучение за професионална квалификация и ключови компетентностиНерегистрирано по ЗДДС (ООД) е доставчик на обучения за професиолнална квалификация и ключови компетентности и е регистрирано като такъв доставчик в списък на Агенцията по заетостта. Доставките на подобен вид услуги са освободени съгласно ЗДДС - чл.41, т.1 (а). Основания за друг вид регистрация по ЗДДС към момента не съществуват. Дружеството извършва и дейности по участие в схеми за подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ , предлагани от Национална агенция по заетостта. В тази връзка следва ли да се регистрира по чл. 96 (1) при достигане на оборот от 50 000 лева, реализиран от тези доставки, предвид последното становище на Министерството на финансите, качено на сайта на Национална агенция по заетостта на 18.07. 2012 година. Как следва да се разбира последното изречение от становището, а именно “Следователно извършваните от тях дейности по участие в схеми за подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ не могат да бъдат третирани като освободени доставки, попадащи в обхвата на чл. 41, т. 1 б. "а" от ЗДДС", след като по чл.41, т.1 (а) от ЗДДС, тези доставки следва да се третират като освободени. За кои доставки, извършвани от доставчиците на обучение следва да е прилага последното изречение от становището на Министерствпто на финансите?Отговори

  • Здравейте,

    Изпратете ми моля линк към или някаква ясна идентификация на въпросното становище. Бих желал да го погледна в цялостност.

    Поздрави,
    Пламен Донев
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->