Александър Стойков Александър Стойков Гл.счетоводител

Опрощаване на заем от едноличен собственик на капиталаДобър ден, бих желал да получа от Вас екпертно мнение относно разсъжденията си по следния казус:

Едноличен собственик на капитала е отпуснал паричен заем на едноличното си дружество за погасяване задължения към контрагенти. Собственикът има намерение да опрости изцяло или частично дълга (главница + лихви). Въпросите ми са следните:

1. Опростяването на заеми не е ли дарение по смисъла на ЗМДТ и това дарение следва да се обложи с данък и да се плати от надарения. Ставката на данъка 5% ли е?

2. Дарението се третира като приход по ЗКПО?

3. Следва ли дарителят физическо лице да подава приход от лихви в данъчната си декларация, начислени през 2012 г., при положение, че са опростени в пълния им размер за 2012 год. За предходните години е подавал такива декларации. Има ли ред в опрощаването на лихвите - първо най-старите, после по-новите и т.н.

Благодаря предварително!Отговори

  • 1. Да. Точната ставка на данъка зависи от конкретната община, където е регистрирана надарената фирма.

    2. Да.

    3. Дарителят ФЛ не е реализирал приходи от лихви, тъй като не ги е получил като плащане. В този смисъл няма какво да облага с ДОД. Допуснали сте грешка, че сте декларирали тези лихви като доход през предходните години.

    Поздрави,
    Пламен Донев
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗКПО

-->