Ивалина Митева Ивалина Митева Потребител

Третиране на разходи във връзка със сертифициране по ISOМоля за мнение относно:

1. От счетоводна гледна точка, съгласно НСФО - Разходите във връзка със сертифициране по ISO (консултантски услуги и първоначален одит) са текущ разход или НДА?

2. От гледна точка на ЗКПО - Увеличава ли се счетоводния финансов резултат с тези разходи и завежда ли се данъчен дълготраен нематериален актив?Отговори

 • Здравейте,

  В определена степен признаването на нематериален актив по отношение на разноските по сертифициране по ISO е проблематично, тъй като на прима виста не може да се потвърди дали абсолютно всички условия за признаването на НДА са изпълнени. Базисните условия са:
  - установимост (идентифицируемост) - може да се приеме, че в случая не представлява проблем;
  - вероятни бъдещи икономически изгоди и връзката им с актива - това именно трябва да бъде обосновано;
  - контрол - възможността да се контролира получаването на бъдещите икономически изгоди - също трябва да бъде подложено на анализ.

  Още по-объркани стават нещата, когато стигнем до данъчното третиране. ЗКПО не се базира на счетоводната дефиниция за НДА. Това означава, че дори суми, които не могат да се признаят като актив за счетоводни цели, за данъчни цели ще трябва да се включат в данъчния план при определени условия.

  Поздрави,
  Пламен Донев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗКПО

-->