Kreston BulMar Kreston BulMar Експерт

3.10. Справка за Продадени Стоки на Дребно

Публикувано на: 17.11.2010

организация:

АЛФА ООД

ЕИК

123456789

СПРАВКА  ЗА  ПРОДАДЕНИ  СТОКИ  НА  ДРЕБНО

търговски обект:


за ден / за период от-до:


код

наименование на стоката

мярка

колич.

ед. прод. цена с ДДС

сума

с ДДС

123ОБЩО с ДДС:име

длъжност

дата

подпис

Матер. Отг. Лице:

Петър Петров

директор на търговски обект

01.01.2001ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ  И  РЕКВИЗИТИ

Справка за Продадени Стоки на Дребно е документ, с който се описват продадените стоки по вид, количество и продажна цена от конкретен обект за конкретен период (ден/седмица/месец). На базата на тази справка, описаната стока се изписва счетоводно от склада на предприятието.

Реквизитите не са нормативно регламентирани и се ограничават до тези, с които стопанската операция може да се опише еднозначно.Коментари

-->