Любомир Личков Любомир Личков счетоводител

Ревизионно производство чл. 122 ДОПКЗдравейте!

Извършва се ревизия по чл. 122 от ДОПК на физическо лице за периода 2006-2010 г. Лицето има регистрирано ЕТ- като не е осъществявал дейност чрез фирмата си за ревизирания период . Лицето има доходи от отглеждане на пчели, но не е регистриран по надлежния ред като земеделски производител. Спазена е процедурата по чл. 113 ал.3 от ДОПК.

В ревизионния доклад са начислени по реда на чл. 124а от ДОПК всички осигуровки като самоосигуряващо се лице за периода 2006-2010 г.Въпросът ми е имали екипът правно основание за начисляване на осигуровките, след като чл. 124а от ДОПК влиза в сила от 15.02.2011г.Благодаря! С поздрав! Пепа Карагитлиева


Отговори

  • Здравейте,

    Считам, че чл. 124а от ДОПК е приложим, тъй като е процесуалноправна норма (а не материалноправна). Т.е. осигурителни вноски за стари години могат да се ревизират по нови процесуални правила.

    Давностният срок за 2006 г. все още не е изтекъл, тъй като лицето е трябвало да подаде ГДД и Декларация 6 до 30 април 2007 г., съответно давностният срок започва да тече от 01.01.2008 г.

    Поздрави,
    Пламен Донев
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с ДОПК

-->