Емил Попов Емил Попов Kreston BulMar управляващ съдружник, директор корпоративни финанси и основател на компанията

3.13. Дневен-Месечен Касов Отчет

Публикувано на: 17.11.2010

ПРОДАВАЧ (ДЕЛТА)

гр. София, ул. „Иваново” №10

Магазин ДЕЛТА

гр. София, ул. „Петрово” №20

ЕИК: 444555666

ИН по ЗДДС: БГ444555666


ДНЕВЕН  ФИНАНСОВ  ОТЧЕТ


БРОЙ КЛИЕНТИ

2

ОТСТЪПКИ

0


0.00

НАДБАВКИ

0


0.00

КОРЕКЦИИ

0


0.00

В БРОЙ

600.00


ДНЕВЕН  ОБОРОТ,  ДДС

ДДС *А%=0.00


Оборот

0.00

Нето стойност

0.00

Начислен ДДС

0.00

ДДС *Б%=20.00


Оборот

600.00

Нето стойност

500.00

Начислен ДДС

100.00

ДДС *В%=20.00


Оборот

0.00

Нето стойност

0.00

Начислен ДДС

0.00

ДДС *Г%=09.00


Оборот

0.00

Нето стойност

0.00

Начислен ДДС

0.00


ОБЩ ОБОРОТ

600.00

№ на посл. документ

000112


СУМА ОБОРОТ

600.00

СУМА НЕТО СТ-СТ

500.00

СУМА ДДС

100.00


КАСАТА  Е  НУЛИРАНА

№ Блок на Фиск. Памет 0011

НУЛИРАНЕ Z 0011


000112    01-04-2010                             18:35

--- ФИСКАЛЕН  БОН ---

DT222333                                              44445555

ПРОДАВАЧ (ДЕЛТА)

гр. София, ул. „Иваново” №10

Магазин ДЕЛТА

гр. София, ул. „Петрово” №20

ЕИК: 444555666

ИН по ЗДДС: БГ444555666


ОТЧЕТ  НА  ФИСКАЛНА ПАМЕТ


въведена в експлоатация:

на 12-01-2010 в 09:12 часа

от 01-04-2010 до 30-04-2010


% ДДС   12-01-2010

А=00.00 Б=20.00

В=20.00  Г=09.00


0026

03-04-2010

0027

10-04-2010

0028

18-04-2010

0029

22-04-2010


СУМА  ОБОРОТ,  ДДС

ОБОРОТ *А

00.00

ДДС *А

00.00

ОБОРОТ *Б

1 550.50

ДДС *Б

310.10

ОБОРОТ *В

00.00

ДДС *В

00.00

ОБОРОТ *Г

00.00

ДДС *Г

00.00

ОБЩ ОБОРОТ

1 860.60


012                         30-04-2010                               18:35

--- ФИСКАЛЕН  БОН ---

DT222333                                              44445555


1.  ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Дневният Финансов Отчет е вторичен счетоводен документ, с който се отчитат дневните продажби в брой, регистрирани на един Касов Апарат (Фискално Устройство), с което касата се нулира и продажбите от деня се записват в историята на фискалната памет.

Месечният Финансов Отчет е вторичен счетоводен документ, с който се отчитат продажбите в брой за целият месец, регистрирани на един Касов Апарат (Фискално Устройство). Месечния Финансов Отчет има справочна роля и в резултат на него касата не се нулира и не произтичат никакви записи в историята на фискалната памет.


2.  РЕКВИЗИТИ

Реквизитите на Дневния Финансов Отчет и Месечния Финансов Отчет са регламентирани с образци в Наредбата за Регистриране и Отчитане на Продажбите в Търговските Обекти чрез Фискални Устройства (НРОПТОЧФУ – №Н-18)


3.  ПРЕДВАРИТЕЛЕН  ПРЕГЛЕД – правила, изключения, чести грешки/проблеми и техните решения

Настройката, пускането (фискализацията) и регистрацията на всеки електронен касов апарат с фискална памет (ЕКАФП) се извършват от лицензирани сервизни фирми, които съблюдават всички изисквания на наредбата (НРОПТОЧФУ – №Н-18) за регистриране и отчитане на продажбите в брой, така че не трябва да се очаква да липсват задължителни реквизити в който и да е от двата отчета – Дневен или Месечен.


4.  ПРИНЦИП  НА  ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ/ОТЧИТАНЕ  И  ПРЕПОРЪКИ

Дневния или Месечния Финансов Отчет, от гледна точка на техния издател, могат да бъдат осчетоводени, както приход от продажби, само от лице, което не е регистрирано по ЗДДС и няма издадени фактури за продажбите, които е извършило в брой – типичен пример може да бъде малка баничарница.Коментари

-->