БАЛАНС 09 - ЕМИЛИЯ ЖИВКОВА БАЛАНС 09 - ЕМИЛИЯ ЖИВКОВА

Фактура за покупка на имотСпечелихме търг за покупка на имот (неурегулиран поземлен имот с площ 2000 кв.м,в т.ч. 2 бр.нежилищни сгради-двуетажна сграда с площ 20 кв.м и селскостопанска сграда с площ - 90 кв.м.).Платихме предварително депозит 4 000 лв., цена на имота с ДДС - 48 000 лв., режийни разноски - 960 лв. с ДДС, местен данък - 960 лв., такса за вписване на имота - 48 лв. Всички плащания са извършени по банков път. Съставиха ни фактура, в която като основание е записан- недв. имот с-но нат.акт с цена 40 000 лв. и режийни - 800 лв., начислено ДДС -8 160 лв. и обща сума - 48 960,00 лв.

Въпроси:

1.Правилно ли е съставена фактурата? - (липсва данъка и такса вписване, имота не е разделен на земя и сгради)

2.Какви са счетоводните операции, при условие, че сградите ще се унищожат веднага?Отговори

  • Фактурата не е съставена напълно коректно, както сами сте забелязали, но това не е ваш проблем. Доставчикът отговаря за фактурата си. Начислен Ви е малко по-малък от необходимия ДДС, така че нямате проблем с ползването на данъчен кредит.

    Щом веднага ще унищожите сградите, цялата покупна цена, увеличена с разходите по придобиването, трябва да се отнесе към поземления имот.

    Поздрави,
    Пламен Донев
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->