Kreston BulMar Kreston BulMar Експерт

3.14. Приходен Касов Ордер

Публикувано на: 18.11.2010

Организация:

ДЕЛТА ООД – София 1000, ул. Алабин 100


ДЕЛТА ООД

ЕИК

444555666

ПРИХОДЕН  КАСОВ  ОРДЕР

12345

дата:

01.01.2000

КВИТАНЦИЯ към ПКО

Да се приеме от:


ЕГН/ЕИК

1234567890

12345

дата:

01.01.2000

Основание:


Сумата:


Валута:Словом:
Сумата:

12 345.00

Валута:

BGN

Словом:


Да се приеме от:


АЛФА ООД

ЕГН/ЕИК

111222333 


за:Вносител:подпис

Получил сумата:подпис

Получил сумата:подпис и печат 


ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ  И  РЕКВИЗИТИ

Приходен Касов Ордер е документ, който се използва за документиране приемането на парични средства в каса на предприятие. Той се състои от две части, като квитанцията е за лицето внесло парите в касата.

Реквизитите на ПКО не са нормативно регламентирани и се ограничават до тези, с които стопанската операция може да се опише еднозначно.

Допълнителна информация за Приходен Касов Ордер може да намерите на ПКО - бланка и описаниеКоментари

-->