Kreston BulMar Kreston BulMar Експерт

3.15. Разходен Касов Ордер

Публикувано на: 18.11.2010

Организация:

АЛФА ООД – София 1000, ул. Алабин 100

РАЗХОДЕН  КАСОВ  ОРДЕР

12345

дата:

01.01.2000

Да се плати на:


ЕГН/ЕИК

1234567890

Основание:Сумата:


Валута:


Словом:Счетоводител:подпис

Ръководител:подпис

Изплатил сумата:подпис

Получил сумата:подпис


ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ  И  РЕКВИЗИТИ

Разходен Касов Ордер е документ, който се използва за документиране изплащането на парични средства от каса на предприятие.

Реквизитите не са нормативно регламентирани и се ограничават до тези, с които стопанската операция може да се опише еднозначно.Коментари

-->