Kreston BulMar Kreston BulMar Експерт

3.17. Авансов Отчет

Публикувано на: 18.11.2010

организация:

АЛФА ООД

ЕИК

123456789

АВАНСОВ ОТЧЕТ

подотчетно лице:

Петър Петров

длъжност:

Снабдител

получен аванс във:

BGN

с РКО №

12345

от дата:

01.01.2001

сума:

100.00

цел на аванса:


описание на разхода

(в т.ч. и вида на документа, който го оправдава)

документ

сума

дата


ОБЩО изразходвани:


СУМА за възстановяване/получаване:


остатъкът е върнат с ПКО №

12345

от дата:

01.01.2001


сумата за получаване е изплатена с РКО №

12345

от дата:

01.01.2001


име

длъжност

дата

подпис

подотчетно лице:

Петър Петров

снабдител

01.01.2001


получил/доплатил сумата:

Георги Георгиев

касиер

01.01.2001


одобрил отчета:

Иван Иванов

управител

02.01.2001ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ  И  РЕКВИЗИТИ

Авансов Отчет е документ, с който подотчетно лице (например снабдител) отчита изразходването на авансово получени пари от каса.

Реквизитите не са нормативно регламентирани и се ограничават до тези, с които стопанската операция може да се опише еднозначно.Коментари

-->