Цеца Димитрова Цеца Димитрова счетговодител

Подаване на празна данъчна декларацияЗдравейте,

През 2010 г. регистрирах ЕООД, но не и в месния НАП. Отсъсътвах от страната до тази година, и когато реших да регистрирам дружеството в НАП с идеята да започна собствен бизнес, се оказа, че съм нарушила чл.92 ал.2 от ЗКПО и съответно дължа глоба.

Бихте ли ми казали къде е упоменато, че трябва да подавам празна данъчна декларация, когато след регистрация, дружеството не е стартирало дейност. В ЗКПО такъв текст не открих.

Благодаря предварително!Отговори

 • Това ,което са Ви казали наистина е така.
  Годишна декларация са длъжни да подават юридически лица, които не са осъществявали дейност през 2011 година. Те попълват формуляр - образец 1010а. В него фирмата декларира, че за предишната година не е имала дейност и не е отчела приходи или разходи. В мемнат се опитвам да потърся къде точно беше текста по този въпрос...
 • По силата на чл. 92, ал. 1 от ЗКПО, данъчно задължените лица, които се облагат с корпоративен данък, подават годишна данъчна декларация по образец за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък. Годишната данъчна декларация се подава в срок до 31 март на следващата година в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по регистрация на данъчно задълженото лице.
  Подаването на годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО е задължително и в случаите, когато дружествата не са осъществявали дейност през съответната данъчна година.
  С годишната данъчна декларация се подава и годишният отчет за дейността. По силата на чл. 92, ал. 4 от ЗКПО (в сила от 01.01.2010 г.) годишен отчет за дейността не подават данъчно задължените лица, за които едновременно са изпълнени следните условия:
  1. не са извършвали дейност през годината;
  2. не са отчели приходи или разходи за годината съгласно счетоводното законодателство.
  Административно-наказателните разпоредби на чл.261, чл.262 и чл.276 от ЗКПО предвиждат налагане на санкции в случаите на неподаване на декларация, неподаването й в срок, непосочване или невярно посочване на данни или обстоятелства, водещи до определяне на дължимия данък в по-малък размер или до неоснователно намаляване, преотстъпване или освобождаване от данък; неподаване на приложение към годишната данъчна декларация или посочване на неверни данни или обстоятелства в него, както и при неизпълнение на задълженията по чл.92, ал.3, чл.219, ал.4, чл.252, ал.2 или чл.259, ал.3.
 • Здравейте г-жо Байкова,
  освен изчерпателният отговор, който е дала г-жа Ярославова, бих искала да допълня още едно задължение, което сте пропуснали.
  Съгласно чл. 20 от Закона за статистиката сте задължени ежегодно да подавате информация за извършваната дейност. За дружества, които през 2011г. не са извършвали стопанска дейност се подава Декларация за неактивност в срок до 30 април 2012г. Санкцията за това нарушение е от 200 до 2000лв., съгласно чл. 52, ал.2 от Закона за статистиката.

  Поздрави,
  Доника Маринова
 • здравейте, искам да попитам следното: при не подадена данъчна декларация на ООД което не е извършвало дейност през последните 3-4 години и не са подавани данъчни декларации какви са санкциите и на кого се налагат на Юридическото лице или на управителя. благодаря ви предварително и хубав ден желая
 • За справка относно сумите по глобите: чл. 261 и 262 от ЗКПО.
  Санкционират се и физ.лице-управител, и ЮЛ.
  Но пък декларацията има давност от една година. Тъй че дори да ви потърсят за предишни години, не подписвайте никакви наказателни актове. Нямат основание. За ГДД за 2012 год., давностният срок може да се счете според мен също почти за изтекъл. За мен той изтича на 01.04.14.
  Ако пускате нещо за 2013, то нямате много време. Ако нямате ел.подпис, бързо с обр.разписка по пощата.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗКПО

-->