Потребител

Авансово плащане и издаване на фактура без да са налице плащане и завършена работа по услугаЗдравейте,
Въпросът ми се отнася до издаването на фактури по авансови плащания. Имам следният случай:

Трябва да ми бъдат преведени суми като авансови плащания за няколко софтуерни услуги, които ще бъдат приключени по различно време и към момента не се знае кога ще бъдат платени, но за започване на работата по тези услуги трябва да ми бъде извършен превод във вид на авансово плащане.

1. За да изискам това плащане, мога ли да издам фактура преди да има реално плащане или фактическо извършване на услугата? Ако мога да издам фактура, тя трябва ли да се декларира за месеца през който е издадена? Ако не трябва, кога се декларира тази авансова фактура? При приключване на работата ли?

2. Има ли разлика в издаването на фактури по авансови плащания в зависимост от това клиентът дали е в България, ЕС и извън ЕС при положение, че нямам нито плащане, нито завършена услуга към момента?Отговори

 • Издаването на фактура, без да има приключена работа и без все още да има получено авансово плащане, е честа практика в България. Ако и Вие решите да процедирате по този начин, то ще трябва да декларирате фактурата и да дължите ДДС-то по нея за месеца, в който е издадена, дори и все още да не сте получили парите. По този начин всъщност се набутвате.

  За да избегнете този негативен ефект, можете да издавате проформа фактури (за да има документ основание за плащане), по които не се задължавате с ДДС. Истинската (официалната) фактура се издава едва след като получите аванса.

  Разликата при издаването на фактури в зависимост от държавата, в която е разположен клиентът, се състои в това дали ще трябва да начислявате 20% българско ДДС или не.

  Поздрави,
  Пламен Донев

 • Моето питане е породено главно заради факта, че при издаване на фактура дори и с 0% ДДС (чл. 21 ал. 2, услуга извън България) трябва да имаме данъчно събитие - плащане или доставка на услуга. При нас не е изпълнено нито едно от тези условия. Ако издам фактура за износ на услуга извън страната например ще излезе, че най-малкото увеличавам данъчната основа на облагаемите доставки по износ. Така ако имаме повече от 30% износ можем да си поискаме възстановяване на ДДС в 30 дневен срок от подаване на справка декларацията. Лошото е, че без данъчното събитие по издадената фактура всеки данъчен би оспорил тези обстоятелства за възстановяване на данъка в 30 дневен срок.

  Прочетох в разни счетоводни форуми, че е възможно да се издаде нормална фактура, която обаче да не се включва в дневниците докато не настъпи данъчно събитие (плащане или доставка на услугата). След настъпване на събитието фактурата можела да се включи в дневника за съответният отчетен период, отговарящ на датата на това събитие. Това е доста опасно обаче според мен, защото може да излезе, че едва ли не укриваме данък.

  Освен това прочетох, че имало значение за издаването на фактура дали клиентът е в ЕС или извън него, т.е за ЕС било задължително издаването на фактура, която може да не се декларира до настъпване на дан. събитие.

  Възможно е нещата, които съм прочел да не са съвсем така, затова реших да се обърна към вас за конкретни насоки.

  Поздрави,
  Живко Ангелов
 • Здравейте,

  Категорично отричам възможността за издавате фактури, без да ги влючвате в дневник продажби. Това е възможно да се случи само при фактури за авансови плащания при ВОД, но Вашия случай не е такъв. По тази причина Ви предложих да работите с проформа фактури.

  Поздрави,
  Пламен Донев
 • Как трябва да се процедира когато е издадена ф-ра с текст "авансово плащане".
  с дата 28.02.2014. Самото плащане е станало по късно на 04.04.2014.

  Имали проблем за клиента при ползването на на ДК по тази ф-ра,
  т.е. можели да не се признае правото на ДК поради късното плащане на аванса?
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->