Kreston BulMar Kreston BulMar Експерт

3.21. Бордеро за Обмяна на Валута

Публикувано на: 18.11.2010

Бизнес Финанс АД

БОРДЕРО

Х

за покупка на валута


за продажба на валута

1234567890

дата:

01.01.2001

час:

12:45:20

за ЗАКУПЕНА ВАЛУТА 

от лицето:

Иван Иванов Иванов

ЕГН:

1234567890

валута:

EUR

количество:

100 000,00

при курс:

1,95555

изплатени на лицето:

195 555,00

лева

за ПРОДАДЕНА ВАЛУТА 

на лицето:


ЕГН:


валута:


количество:


при курс:


получени от лицето:


лева

касиер – подпис

лице – подпис

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ  И  РЕКВИЗИТИ

Бордеро за Обмяна на Валута е документ, с който се документира покупко-продажба на валута.

Реквизитите не са нормативно регламентирани и се ограничават до тези, с които стопанската операция може да се опише еднозначно.Коментари

-->