Kreston BulMar Kreston BulMar Експерт

3.23. Нареждане Разписка

Публикувано на: 18.11.2010

До

банка

място и дата на подаване

Клон
Адресподписи на лицата, които могат да се разпореждат

Наредител – имеIBAN на наредителя
При банка – банка, клонНАРЕЖДАНЕ

РАЗПИСКА

Платете

в брой

Вид валута

Сума
С думиУпълномощавам – трите имена на лицето, упълномощено да получи суматаДокумент за самоличност №

ЕГН

Получател - подпис

Получих сумата

Контролен подпис

Банков служител

Касиер - подпис

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ  И  РЕКВИЗИТИ

Нареждане Разписка е документ, с който се извършва теглене на пари от банкова сметка.

Формата и реквизитите са определени с Банков Унифициран Стандарт на БНБ.Коментари

-->