Ваня Рачева Ваня Рачева Потребител

СИДДО САЩЗдравейте,

Имам питанка по въпроса с прилагане на Спогодбата със САЩ и силно се надявам да можете да ми подскажете или поне да ме насочите!

Фирма "А" е юридическо лице в България и е платец на доход на авторски и лицензионни възнаграждения ( ползване на търговска марка), а получател на дохода е фирма местно юридическо лице в САЩ, което обаче не е собственик на търговската марка и от своя страна , то превежда този доход на трета фирма "В" , която е собственик на марката и е ситуирана в Швейцария. Дохода се изплаща еднократно и не надвишава 500 000лв.

Въпроса ми е дали фирма "А" може да се възползва от данъчното облекчение по СИДДО като не начислява и не плаща данък при източника (който при липсата на СИДДО сме длъжни да начислим съгласно ЗКПО), като се има в предвид че притежаваме документ , че фирма "Б" е местно лице в САЩ и ще получим документ, че данъкът за полученият доход е платен в САЩ?

Ако имаме право да не начислим данък при източника, то в такъв случай, освен изброените документи и подаване на декларация по чл.142 ал.5, с какви други документи и доказателства трябва да се снабдим?Отговори

 • За да приложите СИДДО, трябва да удостоверите наличието на основанията, цитирани в чл.136 от ДОПК, а именно, че:
  1. е местно лице на другата държава по смисъла на съответната СИДДО;
  2. е притежател на дохода от източник в Република България;
  3. не притежава място на стопанска дейност или определена база на територията на Република България, с които съответният доход е действително свързан;
  4. са изпълнени особените изисквания за прилагане на СИДДО или отделни нейни разпоредби по отношение на определени в самата СИДДО лица, когато такива особени изисквания се съдържат в съответната СИДДО.
  Според това, което сте описали като фактическа обстановка, акцентът на вашия въпрос е т.2 - дали американската фирма е действителен притежател на дохода, след като не е собственик на търговската марка. Напълно е възможно. Тук е важно да се изясни дали фирмата се не се явява само като дружество за насочване на дохода. Вие казвате ,че този доход се превежда след това в Швейцария към собственика на марката, а в същото време очаквате доказателства, че този доход е обложен в САЩ, което е в противоречие с първото, така че без допълнителни разяснения не мога да направя заключение. При анализа на конкретната ситуация обърнете особено внимание на чл.136а от ДОПК, където са дадени критерии кога едно дружество е притежател на дохода и кога то действа по-скоро като дружество за пренасочване на дохода.
  Във вашия случай са изпълнени особените изисквания за прилагане на СИДДО според чл.142 ал.2 и доказателствата трябва да се удостоверят само пред вас, като прилагането на СИДДО се декларира пред НАП с годишната данъчна декларация по чл.92 от ЗКПО.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със СИДДО

-->