Vasilka Vaseva Vasilka Vaseva счетододител

Разпределяне на дивиденти от акционерно дружествоАкционерното ни дружество е показало и отчело на събрание печалба с разпределени дивиденти. На последващо събрание е взето решение дивидентите да не се изплащат докато се събере сумата за разпределение, тъй като парите са похарчени за други разходи. От тогава са минали 2 год. Обяснението на управителя е, че няма пари.

Имам ли право да си потърся моят дял при напускане на фирмата и възможно ли е да ги загубя?

Благодаря Ви предварително!Отговори

  • Здравейте,
    Съгласно чл. 247а, ал. 5 от Търговския закон "Дружеството е длъжно да изплати на акционерите гласувания от общото събрание дивидент в срок три месеца от провеждането му, освен ако в устава е предвиден по-дълъг срок." С вземане на решението за разпределение на дивидент акционерите стават кредитори на дружеството и могат да търсят от него заплащане на сумата на разпределените дивиденти.
    Правото на акционера да получи дивидент произтича от акциите, които той притежава. С прехвърлянето на собствеността върху акциите той прехвърля всички права, които те дават, като например право на глас, на дивидент, на ликвидационен дял или други права съобразно конкретния клас акции.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->