Розалина Ганчева Розалина Ганчева Гл.счетоводител

Префактуриране на застраховка на МПС



Уважаеми Експерти,

предстои ни продажба на МПС, на което сме платили задължителната застраховка "Граждaнска отговорност" и застраховка "Каско". Въпросът ни е как да извършим префактурирането на застраховките към новия собственик и дали това е освободена сделка?

Благодаря Ви за вниманието!



Отговори

 • Здравейте,

  Ако правилно разбирам фактическата обстановка, Вие желаете застраховката да се прехвърли на новия собственик, но за това той няма да плаща на застрахователя. Съответно застрахователят няма да Ви възстанови платени от Вас застрахователни премии за оставащия период в покритие след прехвърлянето на автомобила, но е съгласен да се смени бенефициентът по полиците.

  При това положение считам, че не можете да се позовете на режима на освободена доставка на застрахователна услуга, тъй като Вашата компания няма качеството на застраховател или застрахователен посредник. Считам, че сумата, която желаете да си възстановите от клиента, представлява просто част от общо уговорената цена за автомобила. В този смисъл ДДС третирането на тази част ще бъде същото като ДДС третирането на самата продажба на автомобила. В общия случай това е облагаема доставка освен ако не отговаряте на условията на чл. 50 от ЗДДС да бъде освободена.

  Поздрави,
  Пламен Донев
 • А какво мислите за чл.26, ал.5.т.4. от ЗДДС. Ще се издаде сметка за сумата която ще плати клиента без ддс.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->