Kreston BulMar Kreston BulMar Експерт

3.27. Банково Извлечение

Публикувано на: 18.11.2010

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ПО СМЕТКА

Обединена Българска Банка

Титуляр:

АЛФА ООД

БУЛСТАТ:

111222333

Адрес:

София 1000, ул. Алабин 100

Сметка №:

BG20UBBS80021022244466

Валута:

BGN

Тип:

Разплащателна

Период на извлечението:

от 01.03.2010

до 31.03.2010

Пореден № на извл.:

Дата:

31.03.2010

старо салдо:

123,456.78

счет. дата

вальор

референция / описание

счетов. записи

салдо

01/03/10

01/03

FT10043980002753

Месечна такса за обслужване на банкова сметка

-10.00

02/03/10

02/03

FT10043980002854

Изходящ превод в лева ШЕЛ България ЕАД по ф-ра 12085120/17.02.2010

СИТИБАНК CITIBGSF BG62CITI92501000104910

-1 220.00

02/03/10

02/03

FT10043980002855

Такса за банков превод

-1.00

04/03/10

04/03

FT10043980002855

Получен превод в лева ГАМА ООД по ф-ра 2356/22.02.2010

ОББ UBBSBGSF BG77UBBS80021033355522

1 400.00

Обороти: (за периода)

Натрупани обороти:

Дебит:

123,456.78

Дебит:

123,456.78

Кредит:

123,456.78

Кредит:

123,456.78

стр. 1

Крайно салдо:

345,678.90


ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ  И  РЕКВИЗИТИ

Банково Извлечение по Сметка е документ, с който банка предоставя на титуляра на банковата сметка обобщена информация за извършените за определен период (ден, седмица, месец) банкови транзакции (платени и получени пари и начислени банкови такси).

Реквизитите не са нормативно регламентирани и всяка банка има своя форма за представяне на горната информация.Коментари

  • Здравейте,
    На какво се дължи разликата в сумите на дебита и кредита? Защо себита е по-голям от кредита и обрантно?
    Петрова
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->