Kreston BulMar Kreston BulMar Експерт

3.29. Складова/Стокова Разписка

Публикувано на: 18.11.2010

№ 1234567890 

СКЛАДОВА/СТОКОВА  РАЗПИСКА

за приемане/предаване на материални запаси

дата: 01.01.2001

ПОЛУЧАТЕЛ (купувач) 

(продавач) ИЗПРАЩАЧ

АЛФА ООД 

ДЕЛТА ООД 

ЕИК: 111222333

ИН по ЗДДС: BG111222333

ЕИК:444555666

ИН по ЗДДС: BG444555666

адрес: София 1000, ул. Алабин 100

адрес: София 1000, бул. Витоша 100

фактура на изпращача

транспортни документи на изпращача

1234567890

дата:

01.01.2001

12345

дата:

01.01.2001

превозвач:

Гама Транспорт АД

описание на материалния запас

мярка

колич.

ед. цена

общо

1


2


3име

длъжност

дата

подпис

сума:


предал:

Георги Георгиев

снабдител

02.01.2001


ДДС:


приел:

Петър Петров

началник склад

02.01.2001


всичко:ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ  И  РЕКВИЗИТИ

Складова/Стокова Разписка е документ, с който се документира фактическото приемо-предаване на стоки, материали и активи, което много често се извършва в различен момент от момента на плащане и/или издаване на фактура. В този документ са предвидени и реквизити за съпътстващи доставката документи.

Реквизитите не са нормативно регламентирани и се ограничават до тези, с които стопанската операция може да се опише еднозначно.Коментари

-->