Ludmila Petrova Ludmila Petrova Потребител

Префактуриране на разходи за автомобилЗдравейте, фирмата ни е българско дружество. Дружество от ЕС ни е дало за временно ползване лек автомобил, но към момента няма оформен договор за наем на автомобила. Автобомила няма българска регистрация. Българското дружество е платило ГО и ремонтни дейности по този автомобил и би искало да ги префактурира, на собственика. Във връзка с това бих искала да попитам следните въпроси:

1, При префактурирането на ГО и разходите за ремонт би ли следвало да се начислява ДДС?

2, При префактурирането, коя сума би следвало да се вземе за данъчна основа (фактурата за ремонт е с начислено ДДС) - данъчната основа или общата сума с ДДС на издадената фактура за ремонт?

3, В този случай бихме ли могли да ползваме данъчен кредит по издадената фактура за извършен ремонт?

4, Тези две фактури, издадени на българската фирма, за гражданска отговорност и ремонт и съответно префактурирането им как би било по-редно да се осчетоводят - като разходи и извънреден приход или през разчетна сметка?

5, При оформянето на договор за наем какво би следвало да се съблюдава, от гледна точка, че двете дружества са с един и същи собственик (чуждестранно лице) ?С пожелание за успешен ден,
Людмила ПетроваОтговори

 • Здравейте,

  Очевидно сте свързани лица и това, че нямате договор за наем и не плащате такъв, по същество е отклонение от данъчно облагане. В този смисъл казусът не е много чист и това възпрепятства и чистото ДДС третиране на описаните операции. И все пак по реда на въпросите:

  1) Считам, че не трябва да начислявате ДДС, а да третирате т.нар. префактуриране като оказване на услуги (по ремонт и застраховане) с място на изпълнение в държавата на собственика на автомобила.

  2) Считам, че можете да фактурирате сумата без ДДС за ремонта, щом не сте се уговорили за някаква надценка от Ваша страна.

  3) Считам, че можете да ползвате данъчен кредит.

  4) Най-удачно е сумите да се осчетоводят като разчети.

  5) Да има наем и той да е в пазарен (реален) размер.

  Поздрави,
  Пламен Донев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->