Kreston BulMar Kreston BulMar Експерт

3.30. Складов Картон за Артикул

Публикувано на: 18.11.2010

СКЛАДОВ  КАРТОН  за артикул 

АЛФА ООД

  склад:


група стоки:


  артикул:


арт. №дата

операция /обяснение

приход

разход

остатък

колич.

достав.

ед. цена

общо

колич.

продаж.

ед. цена

общо

колич.

СПЦ

общо

1

01.01.2010

начално количество


2
3
4
5
ОБЩО:
име

длъжност

дата

подпис

Съставил:

Иван Иванов

магазинер

01.02.2010


Проверил:

Петър Петров

началник склад

01.02.2010ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ  И  РЕКВИЗИТИ

Складов Картон за артикул е документ, с който се документира фактическото движение (приход, разход и остатък) на конкретна стока, продукт и/или материален запас в склад на предприятие.

Реквизитите не са нормативно регламентирани и се ограничават до тези, с които стопанската операция може да се опише еднозначно.Коментари

-->