Alya Hristova Alya Hristova Потребител

Ликвидация на търговско дружествоЗдравейте, имам следния въпрос:

В СС 13 е казано, че когато активите се окажат недостатъчни за покриване на задълженията му - разликата се посочва в баланса като задължение и съответно затуба. Как на практика става това? Например каква счетоводна статия може да се състави?

Предварително Ви благодаря!Отговори

 • Здравейте,

  Всъщност няма никаква допълнителна счетоводна статия. Самият факт, че дружеството е разполагало с по-малко активи, отколкото са задълженията му, означава, че вече е имало натрупани оперативни загуби. Загуби също така могат да се появят, когато в процеса на ликвидация активите се разпродават на цени, по-ниски от балансовите им стойности. По такъв начин най-накрая балансът изглежда така:
  Активи 0
  Пасиви Х
  Собствен капитал (загуба) (Х)

  Поздрави,
  Пламен Донев
 • Здравейте,

  След обстойно разглеждане на стандарта стигнах до извода, че въпреки всичко дружеството не може да бъде ликвидирано ако не е изчистило задълженията си към кредитори. Поради тази причина съществуват два изхода: Дружеството да отпише това вземане като направи следното записване Доставчици/Други приходи или другият вариант е дружеството да продължи дейността си с цел покриване на задължението. След това дружеството може да бъде заличено от ТР.
  Мисля, че това трябва да е правилния подход.

  Благодаря ви за съдействието!

  Поздрави,

  А.Христова
 • Здравейте,

  Търговският закон урежда матерята по ликвидацията на търговски дружества. Там са указани забранените и разрешените от юридическа гледна точка неща. Счетоводството само отразява ефектите от извършените правни действия.

  Поздрави,
  Пламен Донев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->