Vania Grudeva Vania Grudeva s4etovoditel

Покупка на недвижим имотФирмата ни е ООД с 3-ма съдружника. До 30,07,2012г. на всеки един са изплатени по 30 000 лв. дивидент с удържан и внесен данък от 5%. През м.09.2012г. съдружниците решават да купят недвижим имот на стойност 45 000 лв., като всеки от тях дава по 15 000 лв. с решение от ОС. Придобиването на имота е от физическо лице с нотариален акт и договор за покупка.

Може ли да се използва сметка различна от 493 - разчети със собственици, тъй като съдружниците не искат да си възстановят сумите, или трябва да се оформи договор за заем? Осчетоводяването с мемориален ордер ли ще се извърши?

Предварително ви благодаря!Отговори

 • Здравейте,

  Коя счетоводна сметка да се ползва е второстепенен въпрос. Важното в случая е да се разбере юридическото основание, на което са дадени средствата. Разбирам от въпроса Ви, че то не е никак ясно. Съдружниците имат различни опции:
  - заем - задължително с лихва
  - допълнителни вноски по чл. 134 от ТЗ - лихвата не е задължителна
  - увеличение на капитала
  - дарение - не е препоръчително

  Едва след като се уточни този правен ред, идва и коректното осчетоводяване.

  Поздрави,
  Пламен Донев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->