Валентина Младенова Валентина Младенова Потребител

Давностен срок за погасяване на задълженияПрез м. септември 2012 г. получих покана за доброволно изпълнение - изплащане на стари задължения за ДОО, УПФ и ЗО за м. юли, август и септември 2006 г. (за ЕТ прекъснал дейност на 01.10.2006 г.). Съгласно ДОПК публичните вземания се погасяват с изтичането на 5-годишен давностен срок, считано от 1 януари на годината, следваща годината, през която е следвало да се плати задължението.

Въпроса ми е може ли да поискам отписване на вземанията, които са погасени по давност или тълкувам текста погрешно и трябва да пристъпя към плащане на задълженията?Отговори

  • Здравейте,

    За тези осигурителни задължения на ЕТ срокът е започнал да тече от 1 януари 2008 г., т.е. все още не е изтекъл, тъй като е трябвало в срок до 30 април 2007 г. да декларирате окончателния си осигурителен доход за 2006 г. и евентуално да доплатите осигуровки.

    Поздрави,
    Пламен Донев
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с ДОПК

-->