Kreston BulMar Kreston BulMar Експерт

3.32. Поръчка за Производство

Публикувано на: 18.11.2010

организация:

АЛФА ООД

ЕИК

123456789

ПОРЪЧКА  ЗА  ПРОИЗВОДСТВО


дата:


до звено:


код

наименование на изделието/продукта

мярка

колич.

1

2

3


име

длъжност

дата

подпис

възложил:

Петър Петров

директор маркетинг

01.01.2001


приел:

Георги Георгиев

директор производство

01.01.2001ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ  И  РЕКВИЗИТИ

Поръчка за Производство е документ, с който се документира възлагането на конкретно производствено звено да произведе определени изделия (продукти) в определени количества.

Реквизитите не са нормативно регламентирани и се ограничават до тези, с които стопанската операция може да се опише еднозначно.Коментари

-->