Лидиана  Попова Лидиана Попова Потребител

Прехвърляне на лизингов автомобилЗдравейте!

Фирма взема на лизинг автомобил, ползва данъчен кредит, има издадена фактура от лизингодателя за пълния размер на лизинга. Начислявани са му амортизации. При изтичане на лизинга, собствеността се прехвърля на трето лице с тристранно споразумение.

Въпросът ми е на каква стойност трябва да е фактурата, която ще издаде лизингополучателя за прехвърлянето на правото за придобиване на актива на третото лице? И как се процедира с начислените амортизации?Отговори

  • Считам, че това трябва да бъде справедливата стойност на актива към момента на прехвърлянето.

    Не виждам да има проблем с амортизациите. При максимално коректно отчитане на амортизациите балансовата стойност на автомобила трябва да е приблизително равна на справедливата му стойност (ако сте знаели, че ще го прехвърляте по този начин след изтичането на срока на лизинга). Но дори и да не е така, каквато и да било балансова стойност се отписва на разход, а отчетените до момента амортизационни разходи не се коригират.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->