Надя Петрова Надя Петрова Потребител

Преустройство на сграда по проект към ДФЗЗдравейте!

Осчетоводяванията по договор за финансиране към ДФЗ, докато се завърши преустройството на съществуващата сграда, стават в сметки: 613 за разходите и 705 за приходите от финансирането.

- Към момента трябва ли да се начислява амортизация, като се има предвид, че сградата се преустройва и не носи икономическа изгода?
- За ГФО трябва ли да се приключват тези сметки, или ще останат със стойностите натрупани в тях (сградата няма да е завършена)?Отговори

  • За целите на годишното счетоводно приключване и съставянето на ГФО е съвсем нормално да имате крайни салда по с-ки 613 и 705. По отношение на начисляването на амортизации - ако сте по МСФО, не трябва да спирате начисляването им; а ако сте по НСС, можете да спрете амортизациите, ако отговаряте на условията за консервиране на активи по НСС 4.

  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->