Kreston BulMar Kreston BulMar Експерт

3.33. Протокол за Произведена Продукция

Публикувано на: 18.11.2010

организация:

АЛФА ООД

ЕИК

123456789

ПРОТОКОЛ  ЗА  ПРОИЗВЕДЕНА  И  ЗАСКЛАДЕНА  ПРОДУКЦИЯ

за изделие/я:

(Поръчка/и №, количество и вид на изделие в самата поръчка / Искане/ия № за материали/суровини за това производство)

код

наименование/описание на продукта

мярка

колич.

ед. цена

по себест.

сума


ОБЩО:име

длъжност

дата

подпис

удостоверил 1:

Петър Петров

началник цех/производство

01.01.2001


удостоверил 2:

Георги Георгиев

началник склад

01.01.2001ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ  И  РЕКВИЗИТИ

Протокол за Произведена и Заскладена Продукция е документ, с който се документира, че конкретни артикули в конкретни количества са произведени и постъпили в склада.

Реквизитите не са нормативно регламентирани и се ограничават до тези, с които стопанската операция може да се опише еднозначно.Коментари

-->