Kreston BulMar Kreston BulMar Експерт

3.34. Справка за Вложени Суровини

Публикувано на: 18.11.2010

организация:

АЛФА ООД

ЕИК

123456789

СПРАВКА  ЗА  ВЛОЖЕНИ  СУРОВИНИ

пояснение:

(във връзка с Поръчка/и №, количество и вид на изделия/я;  вложени за приготвянето на ястия или хранителни продукти за ден/период; друго – подробно пояснено)

звено:


за ден / за период от-до:


код

наименование на материала

мярка

колич.

1

2

3

име

длъжност

дата

подпис

удостоверил 1:

Петър Петров

началник на звено

01.01.2001


удостоверил 2:

Георги Георгиев

вътрешен контрольор

01.01.2001ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ  И  РЕКВИЗИТИ

Протокол за Вложени Суровини е документ, с който се документират вложените суровини в конкретно изделие или за еднотипни изделия за определен период (ден, седмица или месец) – например вложени хранителни продукти при приготвяне на ястия в ресторант за един ден.

Реквизитите не са нормативно регламентирани и се ограничават до тези, с които стопанската операция може да се опише еднозначно.Коментари

-->