Kreston BulMar Kreston BulMar Експерт

3.35. Протокол за Незавършено Производство

Публикувано на: 18.11.2010

организация:

АЛФА ООД

ЕИК

123456789

ПРОТОКОЛ  ЗА  НЕЗАВЪРШЕНО  ПРОИЗВОДСТВО

за изделие/я:

(Поръчка/и №, количество и вид на изделие)

код

наименование/описание на суровина

мярка

колич.

ед. цена

сума

1.2.3.N

Разходи за заплати и осигуровки по незавършено производство

ОБЩО:име

длъжност

дата

подпис

удостоверил 1:

Петър Петров

началник цех

01.01.2001


удостоверил 2:

Георги Георгиев

главен счетоводител

01.01.2001ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ  И  РЕКВИЗИТИ

Протокол за Незавършено Производство е документ, с който се документира количеството и стойността на суровините, които се намират във фаза на производство и разходите за заплати и осигуровки за тяхната обработка до тази фаза.

Реквизитите не са нормативно регламентирани и се ограничават до тези, с които стопанската операция може да се опише еднозначно.Коментари

-->