наталия ташева наталия ташева Потребител

Разваляне на договор за наем след изтичане на 3 г.Направено е подобрение на офис, който е нает за 5 г. След изтичане на 3 г. договорът се разваля.

Какво се случва със заведения НДА?Отговори

  • Балансовата стойност на актива се отчита като разход. Правят се нормалните преобразувания в ГДД като при всяко отписване на амортизируем актив - балансовата стойност в увеличение, а данъчната в намаление. С други думи това е признат разход по ЗКПО. За ДДС цели обаче трява да начислите ДДС с протокол върху пазарната стойност на това подобрение към датата на прекратяване на договора за наем.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗКПО

-->