Богиня Иванова Богиня Иванова Потребител

Корекции на осчетоводяване след промяна в лизингов планПрез април 2008 година е закупен джип и е заприходен като ДМА. През март 2012 има промени в лизинговия план за погасяване - увеличение на главницата с 125 хиляди и увеличение на срока с една година.

Аз съм осчетоводила дт 205/1592 с увеличение 125 хиляди. Какви счетоводни операций още трябва да осчетоводя?Отговори

  • Не схващам логиката на тази сделка. На какво се дължи?
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->