Николай Недков Николай Недков Потребител

Авансово плащане преди регистрация по ЗДДС и доплащане на регистрирано в последствие ЮЛ по ЗДДСЗдравейте, имам следния проблем:

Месец юни е издадена фактура за авансово плащане на зърно без ДДС - 3 300 лева. Месец октомври е извършена доставката на същото това зърно, но ФЛ вече е регистрирано по ЗДДС и трябва да се издаде фактура в която да се включи ДДС-то на цялата сделка, като има и промяна в цената - 3750 лева. Първоначално ми казаха, че данъчната основа в новата фактура трябва да е 450 лева и се дължи ДДС само върху тях, но Съгласно чл. 25, ал. 8 от ЗДДС, когато нерегистрирано по този закон лице получи авансово плащане по облагаема доставка и фактически извърши тази доставка след датата на регистрацията си по този закон, смята се, че полученото авансово плащане съдържа данъка, който става изискуем на датата, на която става изискуем данъкът по доставката.

Според Вас как би следвало да се издаде новата фактура и колко ще е реалното ДДС за внасяне?Отговори

  • Да, счита се, че ДДС-то е включено в авансово платената сума и е дължимо на датата, на която става изискуем данъкът по доставката. Ако крайната цена с включен ДДС е 3750 лв., то ще имате фактура за сумата от 375 лв. , но данъчната основа ще бъде 3125 лв. и ДДС-то ще бъде 625 лв. (фактура с различна данъчна основа и сума за плащане). Сумата за плащане от клинета ви ще си бъде 450 лв., тъй като останалата част вече ви е била платена през юни.
  • Абсолютно правилно
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->