Иван Стойчев Иван Стойчев Потребител

Придобиване на ДМА в следствие на намерените при инвентаризация излишъциЗдравейте,

Във фирма са намерени машини и автомобил, които не фигурират в оборотната ведомост. Активите все още работят и могат да извършваш успешно работата за която са предназначени. Автомобила е в движение, навсякъде в данъчно, КАТ, талони се води на фирмата, но не и в собствената оборотна ведемост. Плащат се данъци и застраховки за него. По някаква причина предишен счетоводител е отписал най-вероятно тези машини и автомобил (няма документи преди 2006г. преди която е направено може би въпросното отписване). В резултат на направената инвентаризация записването на тези активи предполагам ще е с операция от гр.20 Д-т на 709 К-т.

Въпроса ми е дали това е така и каква ще бъде стойността на отделните активи?Отговори

  • Здравейте,

    Възможно е да направите такова осчетоводяване на излишъци на ДМА при инвентаризация. Ако решите да го направите, стойността трябва да се базира на справедливата цена на тези активи в сегашното им състояние (на старо).

    По вероятно е обаче да не става въпрос за излишъци, тъй като те ни биха имали логично обяснение, а по-скоро за собствени активи, които по счетоводни данни са били напълно амортизирани в предходни години, а оттам и отписани от регистрите Ви. Отново е грешка на фирмата, ако е това, тъй като не е редно да бъдат амортизирани до край (а и отписвани) активи, които продължават да се ползват в дейността.

    Поздрави,
    Пламен Донев
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->